Kohteen harvinaistaminen

Postihistoriakokoelman arvostelusääntöjen tulkintaohjeissa harvinaisuuden sanotaan olevan riippuvainen muun muassa ”esitetyn aineiston suhteellisesta harvinaisuudesta ja ennen kaikkea filateelisesta harvinaisuudesta (ei kuitenkaan rahallisesta arvosta).” Mitä mahtaa sitten tuollainen suhteellinen filateelinen harvinaisuus olla?

Korkeita kokonaispistemääriä näyttelyissä ansainneiden kokoelmien on täytynyt saada hyvin korkeat pisteet kaikista arvostelun osa-alueista, siis myös harvinaisuudesta. Toisin sanoen näissä kokoelmissa myös tuomareiden mielestä kohteita on pidetty harvinaisina. Otin tarkasteluun 14 kansainvälisessä PhilaNippon 2011, kansainvälisessä Indonesia 2012, kansainvälisessä Australia 2013 ja pohjoismaisessa Nordia 2013 –näyttelyissä erinomaisesti tai jopa huimasti pisteitä kerännyttä kokoelmaa (kokoelmat on lueteltu kokonaispisteineen taulukossa A) katsoakseni, miten he ovat suhteellisen harvinaisuuden ymmärtäneet.

Taulukko A
# Kokoelma Philanippon 2011 (FIP) Indonesia 2012 (FIP) Australia 2013 (FIP) Nordia 2013 (Pohj)
I Walske: Heart of the West: San Francisco as a Postal Hub From 1849 to 1869 97 98
II Jörgensen: Danish Mail to Foreign Destination 96
III Larsson: Swedish Postal History 96
IV Brown: Aden Postal History 95 95
V Grassi: United States External Mail Routes 1854-75 95
VI Påhlman: Dutch East Indies: Postal Routes and Rates 93 93 93
VII Buskum: The Norwegian skilling issues and postal items 90 92
VIII Salam: Egypt: Maritime Mail Routes, 19th Century 90 92 90
IX Lundgren: Bohuslän 1692-1910 91
X Moscatelli: Argentina Postal History 1923-45 Definitive Issues 91
XI Putranto: The Develompment of Postal Cancellations Used in Netherlands Indies 1789-1914 91
XII Forssmark: Faroe Island postal conditions during WW II 90
XIII Muhonen: Finland 1918 90
XIV Ore: Carpatho – Ukraine 90

Millä perusteilla kohde on todettu harvinaiseksi

Alussa mainitsin käsitteen suhteellinen harvinaisuus. Tällä tarkoitan sitä, että kohde on harvinainen joidenkin asioiden suhteen. Kun näitä suhteita asetellaan sopivasti, niin kohteen saattaa saada hyvinkin harvinaiseksi. Tämän vuoksi tämän artikkelin otsikossa provosoivasti kirjoitan ”harvinaistamisesta”.

Toki voidaan tällaisen harvinaistamisen väittää olevan keinottelua. Osittain itsekin olen samaa mieltä. Toisaalta, jos tällaista menettelyä ja vielä ilmeisen yleisesti hyväksyttynä käytetään suuressa maailmassa, minkä takia meidän suomalaisten pitäisi olla pelaamatta peliä samoilla kirjoittamattomilla säännöillä.

Tarkastelluissa kokoelmissa käytetyt erityyppiset harvinaisuuden – tai huomionarvoisuuden – ilmaukset olen koonnut ihan sellaisenaan taulukkoon B. Niiden perusteella harvinaisuus pohjautuu joko lukumääriin, käyttöaikaan, aikaisempaan tuntemattomuuteen tai merkkiryhmän kokoon. Se, millaisia lisärajauksia asian suhteen on tehty, yritän havainnollistaa kuvissa 1-3 (kuvissa hakasuluissa oleva numero viittaa taulukon B esimerkkeihin).

Taulukko B
# Harvinaisuus tai huomionarvoisuus Kokoelma
1 2nd earliest date known IV
2 2nd oldest rec. Letter Sweden-Norway IX
3 4 recorded letters with 12 öre near zone rate to Norway IX
4 A label previously not known XII
5 A very early and rare letter III
6 Airmail postcards to the Faroe Islands are very rare XII
7 Censorlabels with printed I.C. code and ”Form 167” are rare XII
8 Dangerous forgeries exist of this rare Szerednye postmark XIV
9 Danish Red Cross envelopes are very rare XII
10 Dutch covers to Dutch East India franked with stamps extremely unusual during the 70 cents period, double rate probably unique VI
11 Dutch mail sent by the French packets is very rare VI
12 Earlies recorded entire originating from Aden to USA IV
13 Earliest known letter – partly franked with stamps – to foreign coutries II
14 Earliest known use of 1869 Issue stamps from Japan I
15 Earliest recorded entire originating from Aden IV
16 Earliest recorded example of registered mail from Aden IV
17 Earliest San Francisco postmark I
18 Earliest usage of the magenta ”China and Japan Steam Service” oval mark I
19 Earliest use of circular datestamps I
20 Early steamship letter from Bohuslän IX
21 Entire parcel coupons are very rare XII
22 Fewer than five covers from Confederate prisoners are reported used to foreign destinations V
23 Fewer than five 9c frankings to California are known I
24 Fewer than five known ”PANAMA” straight-lines to San Francisco I
25 Fewer than five reported examples to Haiti in period V
26 Fewer than four reported examples from El Salvador to United States in period V
27 Fewer than ten Adams Express ”Woodblock” frank covers are known I
28 Fewer than ten blue Honolulu straight-line postmarks are known I
29 Fewer than ten California Penny Post 5c labels are known on cover I
30 Fewer than ten covers are known with 1847 10c stamps paying the 40c rate I
31 Fewer than ten covers showing the 5d rate are known I
32 Fewer than ten Independent Line covers known I
33 Fewer than ten Pony Express covers are known with 3c stamps I
34 Fewer than ten type 2 ”OVERLAND” handstamps known I
35 Fewer than ten westbound via Tehuantepec covers are known I
36 First arrival of contract mail I
37 First contract sailing by PMSC steamship I
38 First day usage of the new postage rate XIII
39 First westbound Chorpenning mail I
40 First wetbound OMC stagecoach from Atchison on July 1 I
41 Five 2nd weight letters recorded to Norway by steamship with this rate II
42 Five 2nd weight letters recorded with this rate II
43 Five reported ninety cent uses to New South Wales V
44 Hede {paikannimi} cancellation on letter is very rare IX
45 Helsinki cds is the earliest after the strike recorded on my research XIII
46 I have found 9 printed matters used in the Red Guards area in my research. This is the only one of them used in February 1918. XIII
47 I have found 21 first day usages of which 8 postcards in my research {analysoitu kohde oli postikortti} XIII
48 I have found 6 COD’s from February 1918 in my research of which this is the only single franking {taksa oli voimassa vain helmikuun} XIII
49 I have found 6 underpaid postal items from February 1918 in my research XIII
50 I have found two letters with this postage in my research XIII
51 I have found two postcards with this postage in my research XIII
52 I have recorded 3 double postcards in my research, of which this is the only one sent to abroad XIII
53 I have recorded 8 printed matters from this postage rate period in my research XIII
54 I have recorded only 4 local letters with single 25p model Saarinenstamp in my research XIII
55 I have recorded only 5 registered letters in my research XIII
56 Indiaunpaid {leima} from Crater office only recorded used in 1858 IV
57 Largest strip of 1 anne stamps recorded used in Aden IV
58 Last recorded usage of boxed Aden ship letter – paid IV
59 Last sailing of the line I
60 Late usage of ”REMBANG” double line rectangular stamp XI
61 Less than five letetrs are known shipped by this route XII
62 Letter send this route are very uncommon III
63 Letters from Sweden to the Faroes (or UK), with German censer are very rare XII
64 Letters marked Franko Taskula are extremely rare III
65 Letters sent by the southern winter route in 1942 are rare XII
66 Letters to and from Ingermanland are very rare III
67 Letters with ”Ræro Amt” oval cancel are very rare XII
68 Model Saarinenstamps were not valid for mail to abroad. This letter has gone through in spite of that. XIII
69 Nine partly franked letters are recorded from Lauenburg to Bergdorf before 15.7.1854 II
70 Not previously known {leiman tietty alatyyppi} XIII
71 One of two covers recorded to Russia in this rate period II
72 On this page two out of the two C.O.D’s recorded from the skilling period II
73 One of 3 covers to Finland via St. Petersburg recorded with this rate II
74 One of the earliest recorded items inward to Zanzibar IV
75 One of the only two letters recorded so far XI
76 One of the two covers recorded with this handstamp VIII
77 One of three known ”bearing” marks sent prior to 1842 IV
78 One of two known of black 5 cent small surcharge on 12½ cent grey king Willem III postal stationery card used in Pekalongan so far XI
79 One of two known proofs of an operating Romanian postal service in Carpatho-Ukraine XIV
80 One of two known straight-line covers addressed to a foreign destination I
81 One ot of 4 recorded letters to Hungary from the skilling period II
82 One out of two recorded covers from Holstein to Norway by boat in the skilling period II
83 One out of two recorded letters tho the Papal States franked to Hamburg with 4 skilling II
84 Only 2 mixed franking with kopek and model Saarinen stamps from the Red Guards area recorded in my research XIII
85 Only 20 foreign mail items from the ”Red” zone found in my research XIII
86 Only 20 foreign mail items from the ”Red” zone found in my research of wihichonly two are registered letters XIII
87 Only 3 expamples known bearing 1/- value IV
88 Only 5 covers are known to exist {The Suez Hand Stamp} VIII
89 Only a few known Dutch covers to Dutch East India franked with 2nd issue stamps VI
90 Only a few pieces are recorded at present; the most of them were destroyed when the package were opened. X
91 Only few items known {punaisten jäsenkortti} XIII
92 Only five are known XII
93 Only known copy with small date type {leiman päiväyksen fonttikoko} IV
94 Only known cover carried on this route I
95 Only known mixed {UK&US} franking with the VI 1865 imperforate 5c stamp I
96 Only known usage of 1854 2 anna used in Aden on cover IV
97 Only known use of 1857 24c stamp I
98 Only known use of Pence Issue {Kanadalainen merkkisarja} to California I
99 Only known USMSC Empire City route agent mark I
100 Only of two known covers carried on the first eastbound trip I
101 Only one letter with this rate is recorded tai Only one item with this franking is recorded VII
102 Only recorded – prepaid letter – to Papal States with this rate II
103 Only recorded printed matter from the period before 1.10.1865 II
104 Only recorded ”first day” cover II
105 Only recorded 4 sk. partly franked to France during this period II
106 Only recorded example of the 2/3 {taksa} from Aden IV
107 Only recorded insured letter to Germany – excluding the Duchies – from the skilling period II
108 Only recorded letter correct franked with this rate II
109 Only recorded letter send as printed matter to France before 31.12.1874 II
110 Only recorded Tegneby cancellation on letter IX
111 Only recorded Yemen-Indian stamps mixed franking IV
112 Only registered letter of 3rd weight recorded with this rate II
113 Only reported triple rate to the United States with Costa Rica first issue V
114 Only seven 30p single stamp usages known XIII
115 Only ten covers carried on the ”Jackan” route are known I
116 Only two covers to Iceland are recorded from the period before the Danish Post Law from 1.3.1870 were in force on Iceland II
117 Only two covers via Nicaragua to Europe are known I
118 Only two letters are known with this nearby rate III
119 Only two letters to foreign destinations are known from the $2.50 rate period I
120 Only two letters with this franking are recorded VII
121 Only two local printed matters used in the Red Guards area in February 1918 recorded in my research XIII
122 Only two parcel cards from the Red Guards area in February 1918 recirded in my research XIII
123 Only two westbound carmine Running Pony markings are known I
124 Probably the only known existing cachet of this forwarding agency in Alexandria VIII
125 Probably the only such document known to exist VIII
126 Rare combination {Adenin ja Turkin postimerkit} IV
127 Rare usage to cancel stamp IV
128 Rarely seen destination from Aden IV
129 Fewer than four reported uses from Luxemburg to the United States before 1875 V
130 Seconded earliest recorded entire originating from Aden IV
131 Single line cancelation Strömstad used only 1830 on transit letters and few are recorded IX
132 Six insured letters to the Duchies – from the skilling period – are recorded II
133 Some rare examples are known, using 6öre as 5öre franking on letters XII
134 The 140 cent postage was valid only for 5 months VI
135 The above is a first day letter III
136 The earliest ”KOENINGAN” cancellation recorded so far XI
137 The letter is struck with a cancel in Berlin ”Mit Luftpost bis New-York”, which have not been seen before on mail to the Faroe Islands XII
138 The mark BORBY COMPAG is very rare III
139 The only free privilege letter COD from the Red Guards area recorded in my research XIII
140 The only item with this cachet and slip XIII
141 The only known letter from Polena with the first stamp issue XIV
142 The only known of usage ”ONGEFRANKEERD” stamp and ”FRANCO” stamp in one cover so far XI
143 The only known soldier’s letter specifically routed via Aden IV
144 The only known year of usage XI
145 The only one which was sent within the Red Guards are {postiosoitus, jonka kulku pysäytetty} XIII
146 The only parcel arrived from abroad to the Red Finland XIII
147 The only postal item heavier than first-rate from the Red Guards area recorded in my research XIII
148 The only printed matter with 4 kop rate found in my research XIII
149 The only recorded letter with a combination of blue and yellow feather IX
150 The only registered letter sent to the front found in my research XIII
151 The only reported example of this franking to Finland V
152 The only reported example with U.S. postage for forwarding V
153 The single line postmark, type 1, is very rare III
154 The two letters shown above are the only ones known in exist in private hands III
155 There are a few recorded examples of Högås normalcancellation 16 and this is the only on cover IX
156 This is one of the earliest recorded feather letters III
157 This is one of the few known pieces X
158 This is the oldest known letter from Sweden to Norway III
159 This is the only letter which seems to have gone through the front XIII
160 This is the only 12 kop letter found in my research XIII
161 This is the only Faroe-letter known with this censorship XII
162 This is the only halted letter from Russia to the White Guards area found in my research XIII
163 This is the only known letter from Greece during W.W.II XII
164 This is the only mixed franking letter with kopek and model Saarinen stamps from this postage period XIII
165 This is the only recorded piece at present X
166 This letter is the only known airmail-letter from this period not censored in Munich XII
167 This letter is the only known, from the discharge at ”Islands Falk” which has been returned to sender after opening XII
168 This letter is the only one recorded with this stamping VII
169 This letter was marked the very first day this handstamp was in use III
170 Three letters are known with the mark Wisby III
171 Three letters with this mark are known to exist in private hands III
172 Two REGIS cancellation from Uddevalla are known IX
173 Unique item {lupa suojeluskunnalta kukkea rintamalinja läpi} XIII
174 Unique letter III
175 Very early field post letter XIII
176 Very early usage was applied to indicate 1/- paid for postage at Aden IV
177 Very few covers with this 200f stamp are known XIV
178 Very few letters are known which indicates a censorstation XII
179 Very few letters censored twice are known, only two to the Faroe Islands XII
180 Very few letters were sent and those known are in poor condition XII
181 Very little mail is known before the Nowember 1858 start of post office operations I
182 Very little mail was handled under this treaty I
183 Very rare destination {Lounais-Afrikkaan osoitettu} XIII
184 Very rare ship letter cancellation VI

Lukumäärä-tarkastelussa (kuva 1) kohteena voi olla ylipäänsä kokoelman aiheen mukaisten lähetysten tunnettu(1 määrä tyyliin ”vain viisi tunnetaan”. Sitä kohteiden määrää, joka lasketaan mukaan – eli mihin harvinaisuus suhteutetaan – näyttää voidun rajoittaa ensinnäkin sen mukaan, ovatko lähetyksen menneet ulkomailla tai tulleet sieltä, tarkastellaanko vain tiettyä reittiä kulkeneita lähetyksiä, onko tarkastelussa vain jokin lähetyslaji tai taksa tai leimapainanne. Ulkomaille menneen lähetyksen tapauksessa tarkastelua on voitu rajata koskemaan vain yhtä maata. Lähetyslajin tapauksessa tarkasteltujen lähetysten joukkoa on rajoitettu rajaamalla lukumäärän laskenta koskemaan esimerkiksi vain kohdemaata, reittiä tai erityiskäsittelyä. Taksan tapauksessa tarkasteltujen joukkoa on voitu rajata koskemaan esimerkiksi vain yhtä kohdemaata ja tässäkin tapauksessa vain tiettyä merkkiä tai tiettyä painoluokkaa.

Kuva 1 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Käyttöaika-tarkastelussa (kuva 2) ensisijaisesti mielenkiinnon kohteena on joko aikaisin tai myöhäisin käyttö. Tarkasteluun mukaan laskettavien kohteiden joukkoa voidaan sitten rajoittaa hyvin samaan tapaan kuin lukumäärä-tarkastelussa edellä esitettiin.

Kuva 2 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Jos kyseessä on aikaisemmin tuntematon asia (kuva 3), niin tämä on lähtökohtaisesti erinomainen havainto. Tarkasteltavien kohteiden joukkoa näyttää suhteellistetun muun muassa leimapainanteen tyypin tai kohdemaan suhteen.

Kuva 3 (klikkaamalla kuvaa kuva aukeaa omaan ikkunaan isompana).

Missä kohden harvinaistamisessa mennään liiallisuuksiin lienee veteen piirretty viiva.

Harvinaisten korostaminen ulkoasullisesti

Jos kohde on harvinainen, se kannattaa kohteen analyysitietojen yhteydessä kertoa. Taulukkoon C olen luetellut, miten nyt tarkastelussa olleissa kokoelmissa tämä on tehty.

Taulukko C
# Miten harvinaisuus/huomionarvoisuus kerrottu ulkoasullisesti Harvinaiseksi tai huomionarvoiseksi ilmoitettujen osuus kohteista
I muusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla 33 %
II muusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla 37 %
III tekstissä omana kappaleenaan oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla 11 %
IV muusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, leipätekstiä hiukan isommalla fontilla, suuraakkosin kirjoitettuna 13 %
V muusta tekstistä erillään oleva lause lihavoidulla, mutta leipätekstin kokoisella fontilla 18 %
VI harvinaisuusmaininta lihavoituna lauseena tekstikappaleen osana 4 %
VII 3-portaisella tähdityksellä (*, ** ja ***, joista 3-tähtinen tarkoittaa uniikkia kohdetta) *: 8%; ** 24%;
*** 31%
VIII kehystetty paksulla kullanvärisellä viivalla {’important covers and extreme rarities’} 9 %
IX oma luetelmakohta/väliotsikko kohteen analyysissä 8 %
X oma kappale, jonka fontti lihavoita ja alleviivattu; fonttikoko leipätekstin kokoa 5 %
XI ympyröity punaisella suorakaiteella harvinaisuusteksti, joka on muusta tekstistä irrallaan olevan lause suuraakkosin kirjoitettuna 12 %
XII harvinaisuusmaininta lihavoituna lauseena tekstikappaleen osana 25 %
XIII lihavoidulla punaisella tekstillä kohteen analyysissä ja/tai käyttämällä paksunnettua viivaa kohteen ympärillä 39 %
XIV harvinaisuusmaininta kursivoituna lauseena tekstikappaleen osana (vastaavalla tavalla on ilmaistu muitakin kuin harvinaisuuteen liittyviä asioita) 2 %

Kohteita kokoelmassa voi olla 200-300. Tämä tarkoittaa, ettei tuomari niitä ehdi käymään jokaista lävitse. Harvinaiset kohteet tuleekin korostaa selvästi näkyvällä tavalla: harvinaisuudesta kertova teksti selvästi esiin muusta tekstistä suurentamalla fonttia, käyttämällä erottuvaa väriä ja sijoittamalla teksti erilleen muusta tekstistä tai kehystämällä kohde huomiota herättävällä tavalla.

Luokitellaanko kohteet, joita ei ole erityisesti korostettu, sitten yleisiksi. Näinhän tilanne ei tietystikään ole, mutta ihmismielen yksioikoisuutta torjuakseen voisi ajatella esimerkiksi Ari Muhosen kokoelmansa etulehdelle sijoittaman mainintaa kaltaista kikkaa. Hänen kokoelmansa etulehdellä nimittäin lukee, että ”the highlights in the exhibit include, but are not limited to, items with remarks on bold text and/or thickened frame” (alleviivaus tämän artikkelin kirjoittaja).

Harvinaisten tai huomionarvoisten kohteiden määrä

Kävin kokoelmat lävitse myös laskemalla, montako kohdetta kokoelman kohteista on edellä kuvatuilla tavoilla ulkoasullisesti erityisesti korostettu. Laskennan tulos on koottu taulukkoon C. Joidenkin kokoelmanrakentajien mielestä korostuksen on ansainnut kovin harva kohde. Liki puolet on kuitenkin ollut sitä mieltä, että joka viides tai jopa joka kolmas kohde ansaitsee korostuksen.

Postihistoriallisen yhdistyksen suosittelemissa arvioinnin tukilomakkeissa harvinaisuus on harvinaisten kohteiden lukumäärään perustuen jaettu tasoihin. Ylimmän tason yhteydessä on käytetty mainintaa ”harvinaisia kohteita on kaikkialla”. Nyt tekemäni tarkastelun perusteella tuo ”kaikkialla” tarkoittaisi tilannetta, jossa joka kolmatta kohdetta voidaan pitää harvinaisena.

Petteri Hannula

 

1) Se, onko harvinaisuusväitteen takana ”tunteminen” vai lähetysten rekisteröintiin liittyvä työ, niin oman käsitykseni näiden vaihtoehtojen paremmuudesta olen esittänyt artikkelissani “Harvinaisuuden ilmoittaminen näyttelykokoelmassa“. Päätellen siitä, mitä tapaa tähän Kohteen harvinaistaminen -artikkeliin läpikäydyissä kokoelmissa on käytetty ja miten kokoelmat ovat näyttelyissä menestyneet, näyttää, ettei sillä – valitettavasti – ole merkitystä. Tämän vuoksi käytän tässä artikkelissa vain tunnettu-termiä.