Historia

19.11.1975 kerääntyi joukko tunnettuja filatelisteja Helsingissä perustamaan “Suomen Postileimakeräilijät” yhdistystä.

Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen oli jäsenmäärä kohonnut 45 henkilöön. Vuodesta 1977 alkaen oli yhdistyksellä oma julkaisu”Postileimakeräilijä”, jonka sisältö keskittyi pääsääntöisesti erilaisten leimatutkimusten ympärille.

Vuosien 1988 / 1989 vaihteessa Suomen Postileimakeräilijät muutettiin Postihistorialliseksi Yhdistykseksi. Näin yhdistyksen nimi vastasi paremmin yhdistyksen toimintaa, joka oli muuttumassa pelkästä leimatutkimuksesta koko postihistoriallisen kentän käsittäväksi aktiviteetiksi.

Vuonna 2000 oli yhdistyksen jäsenmäärä noin 100 henkilön suuruinen. Viime vuosina (2010-2023) yhdistyksen jäsenmäärä on vakiintunut noin 80 henkilöön.

Yhdistys jakaa myös nettisivujen välityksellä informaatiota toiminnastaan jäsenkunnalleen ja kaikille postihistoriasta kiinnostuneille. Muita sähköisiä kanavia (SoMe) ei ole toistaiseksi hyödynnetty resurssipulan takia.

Yhdistys julkaisee Postihistoria-palstaa Suomen Postimerkkilehdessä.