Esitelmä-/koulutusmateriaali

Yhdistys on valmistanut erityisen PoverPoint-tyylisen esitys/koulutusmateriaalin, jota voidaan käyttää esitelmöitäessä aiheista ‘Postihistorian kerääminen’ tai ‘Postihistoriallisen kokoelman laadinta’. Materiaalin sisällysluettelo on seuraava:


1. JOHDANTO
1.1. Mitä postihistoria on?
1.2. Postihistorian osa-alueita
1.3. Miten postihistoriaa harrastetaan?


2. POSTIHISTORIAN OSA-ALUEISTA
2.1. Postihistoria- ja postileimakokoelmat
2.1.1. Varhaisfilateeliset postipalvelut
2.1.2. Postipalvelujen paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen
kehitys
2.1.3. Postitaksat
2.1.4. Postinkuljetusreitit
2.1.5. Postinkäsittelymerkinnät
2.1.6. Sotilasposti, kenttäposti, piiritysposti, sotavankiposti, siviili- ja
sotilashenkilöiden internointileiriposti
2.1.7. Laivaposti sekä meri- että sisävesiliikenteessä
2.1.8. Rautatieposti
2.1.9. Erilaisten liikkuvien postitoimipaikkojen posti
2.1.10. Onnettomuusposti
2.1.11. Desinfioitu- / kulkutautiposti
2.1.12. Postisensuuri
2.1.13. Lunastuslähetykset
2.1.14. Postitoimintojen automaatio
2.1.15. Postiagentuurien postinkäsittelymerkinnät
2.1.16. Virkaposti, postimaksutta kulkenut posti
2.2. Historialliset ja yhteiskunnalliset tutkielmat


3. POSTIHISTORIALLISEN TIEDON LÄHTEET
3.1. Alkuperäislähteet
3.1.1. Ruotsin vallan aika
3.1.2. Autonomian ajan alku
3.1.3. Postikirjat
3.1.4. Postisäännöt
3.1.5. Postisopimukset
3.1.6. Kiertokirjeet
3.1.7. Taksataulukot ja -vihkot
3.1.8. Osoitehakemistot
3.1.9. Muuta
3.2. Tutkimukset
3.2.1. Postin historia
3.2.2. "Hirvikoski"
3.2.3. Taksakirjat
3.2.4. Leimakirjat
3.2.5. Hakemistot
3.3. Postimuseon muu materiaali
3.3.1. Leimakirjat
3.3.2. Leimasinkokoelma ja -kortisto
3.3.3. Toimipaikkahakemisto


4. NÄYTTELYSÄÄNNÖT
4.1. Tekninen luokittelu
4.2. Rakennusaineet
4.3. Otsikko ja johdantolehti
4.4. Esitystapa
4.5. Filateeliset ja vastaavat tiedot
4.6. Aiheen käsittely
4.7. Aiheen merkitys
4.8. Laatu
4.9. Harvinaisuus


5. KOKOELMAN RAKENTAMISEN ARKIPÄIVÄSTÄ
5.1. Internet tiedon ja kohteiden hankintakanavana
5.2. Grafiikkaohjelmista
5.3. Kokoelmalehden paperi

Tällä hetkellä esitelmämateriaalin laajuus on 55 sivua, joiden lisäksi samat esimerkkikokoelmat, jotka ovat nähtävillä www-sivuillakin, ovat liitetyt myös tähän yhteyteen.

Esitelmän on toimittanut Petteri Hannula, toistaiseksi kirjoittajina ovat toimineet Janne Sahlstein ja Petteri Hannula ja kokoelmasivuistaan kuvia havaintomateriaaliksi ovat luovuttaneet Hannu Elo, Petteri Hannula, Seppo Laaksonen, Ari Muhonen ja Seppo Talvio sekä sekä muutama muu, jotka – turhaa kainouttaa – eivät halua nimeään julkisuuteen.

Tarkoituksena on tasaisesti kehittää esitelmämateriaalia. Tähän sähköinen media tarjoaa hyvät edellytykset, koska pientenkin päivitysten tekeminen on mahdollista vähällä vaivalla.

Versiohistoria
0.1 18.11.2009 Ensimmäinen luonnos
1.0 16.1.2010 Ensimmäinen julkinen versio

Jokainen Postihistoriallisen Yhdistyksen jäsen voi saada esitelmäaineistosta kopion käyttöönsä esitelmöintiä varten. Aineisto toimitetaan cd-rom-levykkeellä pdf-muodossa. Esittämiseen tarvitaan siis Acrobat Reader -ohjelmisto. Aineistoa voi tiedustella tämän www-sivuston ylläpitäjältä/toimittajalta.