Postihistoria?

Mitä postihistoria on?

Postihistoria on postimerkkeilyn eli filatelian osa-alue. Historia ylipäätään on menneiden asioiden järjestämistä loogiseen järjestykseen, niin että pystytään kertomaan tarina siitä mitä joskus on tapahtunut. Postihistoriassa tarina liittyy postin palveluiden tai postin merkintöjen kehitykseen. Käytännön keräilyssä postihistoria jakaantuu kolmeen osa-alueeseen:

 • Kertovan postihistorian keräilyssä on tavoitteena loogisesti etenevä tarina, joka kertoo
  • postin palveluiden kehityksestä ylipäätään jonain ajanjaksona
  • jonkin yksittäisen postipalvelun kehityksestä
  • postin käsittelystä jonkin poikkeustilanteen aikana
 • Postin käsittelystä kertovien merkintöjen keräilyä kutsutaan leimakeräilyksi. Se muistuttaa normaalia postimerkkeilyä, sillä leimoja kerätään usein erilaisten leimaluetteloiden perusteella.
 • Kotiseutukeräily on sekoitus kahdesta edellisestä. Siinä keräilyn ajatuksena on selvittää postin palveluiden kehitystä jollakin maantieteellisesti rajatulla alueella. Keräilijällä on yleensä hyvin vahva side keräilyn kohteena olevaan alueeseen, siitä nimi.

Mitä osa-alueita postihistoriassa on?

Kansainvälinen Filatelistiliitto jaottelee postihistorian seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Varhaisfilateeliset postipalvelut
 2. Postipalvelujen paikallinen, alueellinen, kansallinen tai kansainvälinen kehitys
 3. Postitaksat
 4. Postinkuljetusreitit
 5. Postinkäsittelymerkinnät eli leimakeräily
 6. Sotilasposti, kenttäposti, piiritysposti, sotavankiposti, siviili- ja sotilashenkilöiden internointileiriposti
 7. Laivaposti sekä meri- että sisävesiliikenteessä
 8. Rautatieposti
 9. Erilaisten liikkuvien postitoimipaikkojen posti
 10. Onnettomuusposti
 11. Desinfioitu- / kulkutautiposti
 12. Postisensuuri
 13. Lunastuslähetykset
 14. Postitoimintojen automaatio
 15. Postiagentuurien postinkäsittelymerkinnät
 16. Virkaposti, postimaksutta kulkenut posti

Miten postihistoriaa harrastetaan?

 • Keräämällä aihealueeseen liittyviä postilähetyksiä. Sopivaa materiaalia löytyy alan huutokaupoista, messuilta, kirpputoreilta, nettihuutokaupoista, keräilijäkollegoilta
 • Keräämällä aihealueeseen liittyvää tietoa alan kirjallisuudesta, postin ohjeistoista ja muista historiallisista lähteistä. Tutkijan aarreaitta on Postimuseon kirjasto Helsingin pääpostitalossa.
 • Postihistoriallisessa kokoelmassa nämä kaksi osa-aluetta yhdistetään loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi. Hyvän kokoelman tunnistaa selkeästä, keskeiset asiat läpikäyvästä tarinasta ja hienosta materiaalista.