Postihistoriallisen kokoelman arvioinnin tueksi

Keväällä 2012 Filatelistiliitto järjesti liiton tuomareille ja niiksi kouluttautuville seminaaripäivän. Etukäteistehtävänä oli kokoelmien harjoitusarvostelu. Tämä tehtävä oli hyödyllinen, sillä se paljasti kokoelmien loppupisteissä siinä määrin hajontaa, että se ei ole suotavaa. Petteri Hannulalla ja Ari Muhosella virisi ajatus, että Postihistoriallinen yhdistys voisi yrittää kehittää keinoja, joilla tuomareiden kesken käsityksiä ja painotuksia yritettäisiin yhdessä joukolla harmonisoida.

Jos ajatellaan esimerkiksi kansainvälisen filatelistiliiton laatimien arvostelusääntöjen (SREV:n) filateelisten tietojen arvostelukohtaa, niin siinä maksimi on 35 pistettä. Tuo on varsin iso pistejoukko ja ongelmaksi on koettu, että millä perusteella tulee annettavaksi esimerkiksi 30 pistettä eikä 29 tai 31 pistettä.

Kehitystyön pohjaksi otettiin Hannulan eri seminaareissa ja näyttelyissä kokemaansa ja näkemäänsä pohjautuen näyttelytuomaritehtäviensä tueksi itselleen laatima arvostelusabluuna, jossa kukin virallinen arvostelukohta oli jaettu pienemmiksi arvostelukohdiksi. Työstämiseen tai kommentointiin osallistuivat Hannulan ja Muhosen lisäksi Kaarlo Hirvikoski, Raimo Hämäläinen, Jorma Lindeblad, Jukka Mäkinen ja Janne Sahlstein. Muhonen koekäytti lomakkeita Tavastex-näyttelyssä harjoitellessaan ja lomakkeita vielä säädettiin koekäytön kokemusten pohjalta.

Kehitystyön edetessä huomattiin, että pelkkien pisteiden kanssa toimiminen ei riitä. Myös sanallista palautetta tarvitaan. Kehitystyön lopputuloksena syntyikin kaksi lomaketta: arvioinnin tukilomake ja kommentoinnin tukilomake, joita Postihistoriallinen yhdistys suosittelee käytettäväksi.

Viralliset säännöt ja ohjeet kokoelmien arvostelulle säätää kansainvälinen filatelistiliitto FIP. Näin ollen nämä kaksi lomaketta eivät ole virallisessa asemassa. Ne onkin ensisijassa tarkoitettu tukimateriaaliksi tuomareille. On siis kunkin näyttelytuomarin asia, miten hän lomakkeita hyödyntää: a) ei mitenkään; b) oman työnsä apuna, että tulee riittävästi näkökohtia huomioitua arvostelua tehtäessä; c) käyttää lomakkeita tukenaan, kun kommunikoi näytteilleasettajan kanssa; d) antaa kommentointilomakkeen täytettynä näytteilleasettajalle; e) antaa molemmat lomakkeet täytettynä näytteilleasettajalle; f) jokin muu älykäs tapa.

Toisaalta Postihistoriallinen yhdistys kannustaa näytteilleasettajia vaatimaan tällaista laajempaa kommentointia, mikä pakottaa tuomarit materiaalin käyttöön. Tämä olisi pitkässä juoksussa hyvä asia, sillä lomakkeilla pyritään valmentamaan tuomareita ja antamaan tuomareille kättäpidempää kommunikointityöhön. Näytteilleasettaja on asiakas, jolla on oikeus saada muutakin palautetta kuin nykyinen virallinen arvostelulomake!

Oma haaste on toki siinä, että jääkö vuorostaan näytteilleasettaja periaatteellisesti taistelukaivantoonsa vai antautuuko rakentavalle ajatustenvaihdolle. Ainoastaan rakentava ajatustenvaihto antaa mahdollisuuden niin näytteilleasettajan kuin tuomarinkin kehittymiselle.

Lomakkeita on tarkoitus kehittää edelleen kokemuksen karttuessa. Rakentava palaute on tervetullutta ja sitä pyydetään lähettämään osoitteeseen webmaster(a)postihistoria.com

+ + +

Päivitys: Arvostelun tukilomake 1.1
Lomakkeen kohdassa ‘Filateeliset ja vastaavat tiedot,henkilökohtainen perentyminen ja tutkimus’ on niiden kolmen näyttelyn myötä, jossa lomakkeeseen on tukeuduttu, todettu valuvian (joka tosin arviointia suoritettaessa on oikaistu eikä ole kylmästi menty lomakkeen ehdoilla): tiukasti lomaketta seuraten edellytettäisiin, että aina pitäisi olla uutta informaatiota tai muutoin ei voisi päästä kuin 32 pisteeseen tässä arvostelukohdassa. Lomaketta on muutettu, että ilman uutta informaatiota voi päästä 35 pisteen maksimmiin. Tämä on tehty siten, että alakohtien ‘Valittu filateellinen aineisto’, ‘Aineiston analysointi’ sekä ‘Perentyminen ja uusi tutkimus’ maksimipisteitä on kasvatettu yhdellä pisteellä ja uudesta informaatiosta pisteet olvat todellisia lisäpisteitä — kuitenkin niin, että filateelisista tiedosta kaikkinensa voi saada sääntöjen määrämän maksimin eli 35 pistettä.