Tarina. Tarina! Tarina?

Että tarina. SIIS TARINA! Mikä tarina? Eikö se riitä, että hankkii monipuolisen materiaalin, analysoi ne lehdille pätevästi ja montteeraa siististi?

Ei enää. Nykyään parhaisiin tuloksiin ei enää pääse vain luokittelemalla kohteita vaan ne pitää kytkeä kokonaisuudeksi kertovalla tarinalla. Tarinan vaade ei ole uusi. Se on ollut säännöissä pitkään, mutta ihan viimevuosina sen merkitys on vain tullut tärkeämmäksi.

Sinällään, jos kokoelman laatijalla on noin etevä tilanne, kuin alussa hämmästellen kysytään − Hyvät kohteet ja analysoituna sekä taito montteerata asiallisesti − niin tilanne on tavattoman hyvä. Ei tarvitse kuin järjestellä kohteet tietyllä tavalla ja väliin (tyypillisesti kokoelmalehden yläosaan) kirjoittaa virkkeen tai kaksi kullekin lehdelle tuoksi peräänkuulutetuksi tarinaksi.

Aihekokoelmien laatijat ovat jo vuosikausia osanneet esittää tarinoita. Seuraavassa yksi esimerkki, kuinka luokittelevan tavan voisi saada vaihdettua tarinaksi.

 

ESIMERKKI

Esimerkkinä Lahden alueen postileimat 1863-1971 -kokoelma. Johdanto-osuuteen etulehdelle voisi kirjata seuraavan tekstin. ”Lahden ensimmäinen postikonttori oli perustettu 1863. Ensimmäiseksi tämä konttori varustettiin yksirenkaisella pienellä rengasleimalla. Kokoelman käsittelemä aika päättyy vuoteen 1971, kun vuoden 1972 aikana postitoimipaikat järjesteltiin uudelleen postinumerouudistuksen myötä (niminä otettiin käyttöön Lahti 10, Lahti 11, Lahti 20 jne. -tyyliset nimet).”

 

Vanha tapa, vaihtoehto 1

Kokoelma on ensisijaisesti järjestetty leimatyypeittäin. Toimipaikat ovat leimatyypin sisällä aakkosjärjestyksessä.

Tällöin kokoelman jäsentely olisi:

1. Yksirenkainen pieni rengasleima Lahtis
2. Kaksirenkainen Lahtis
3. Rivileimat
	Ahtiala
	Ala-Okeroinen
	Hiekkanummi
	Kunnas
	Kärpänen
	Lahti
	Merrasjärvi
	Myllypohja
	Okeroinen
	Renkomäki
	Ämmälä
4. Venäläisleimat
	Lahti Asema
	Lahtis
	Okeroinen
	Vesijärvi
5. Siltaleimat
	Ahtiala
	Lahti
	Lahti Asema
6. Yksirenkaiset postitorvileimat
	Ahtiala
	Hiekkanummi
	Kasakkamäki
	Kunnas
	Lahti
	Lahti 2
	Lahti 3
	Lahti 4
	Lahti 5
	Lahti 6
	Lahti 8
	Lahti 9
	Lahti Asema
	Myllypohja
	Okeroinen
	Pirttiharju
	Renkomäki

Sisällysluetteloa ei olisi tylsyytensä vuoksi tarpeen etulehdellä julkaista. Riittäisin, että kertoisi tuon edellä mainitun, missä järjestyksessä kohteet esitetään.

Muilla lehdillä tekstinä olisivat leimatyyppi- ja toimipaikkaotsikoiden lisäksi lähinnä vain leimojen tunnetut käyttöajat sekä lähetysten taksatiedot.

 

Vanha tapa, vaihtoehto 2

Kokoelma on ensisijaisesti järjestetty toimipaikoittain aakkosjärjestyksessä. Kunkin toimipaikan sisällä toimipaikan leimat on esitetty järjestyksessä yksirenkaiset pienet rengasleimat, kaksirenkaiset, rivileimat, venäläisleimat, siltaleimat ja yksirenkaiset postitorvileimojen.

Tällöin kokoelman jäsentely olisi:

Ahtiala
	Rivileimat
	Siltaleimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Ala-Okeroinen
	Rivileimat
Hiekkanummi
	Rivileimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Kasakkamäki
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Kunnas
	Rivileimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Kärpänen
	Rivileimat
Lahti
	Rivileimat
	Siltaleimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 2
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 3
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 4
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 5
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 6
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 8
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti 9
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahti Asema
	Venäläisleimat
	Siltaleimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Lahtis
	Yksirenkainen pieni rengasleima
	Kaksirenkainen
	Venäläisleimat
Merrasjärvi
	Rivileimat
Myllypohja
	Rivileimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Okeroinen
	Rivileimat
	Venäläisleimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Pirttiharju
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Renkomäki
	Rivileimat
	Yksirenkaiset postitorvileimat
Vesijärvi
	Venäläisleimat
Ämmälä
	Rivileimat

Sisällysluetteloa ei olisi tässäkään tapauksessa tylsyytensä vuoksi tarpeen etulehdellä julkaista. Riittäisin, että kertoisi tuon edellä mainitun, missä järjestyksessä kohteet esitetään.

Muilla lehdillä tekstinä olisivat leimatyyppi- ja toimipaikkaotsikoiden lisäksi toimipaikan perustamis- ja lakkautusajankohdat, leimojen tunnetut käyttöajat sekä lähetysten taksatiedot.

 

Uusi, suositeltavampi tapa

Kokoelman nimeksi vaihdetaan ”Lahden postiolojen kehittyminen 1863-1971 esitettynä postitoimistojen ja postileimojen välityksellä”. Etulehden johdanto-osuuteen voisi lisäksi kirjata saman tekstin kuin vaihtoehdoissa 2.1 ja 2.2. eli: ”Lahden ensimmäinen postikonttori oli perustettu 1863. Ensimmäiseksi tämä konttori varustettiin yksirenkaisella pienellä rengasleimalla. Kokoelman käsittelemä aika päättyy vuoteen 1971, kun vuoden 1972 aikana postitoimipaikat järjesteltiin uudelleen postinumerouudistuksen myötä (niminä otettiin käyttöön Lahti 10, Lahti 11, Lahti 20 jne. -tyyliset nimet).”

Kohteet sisältävillä lehdillä tarina ja kohteet menisivät seuraavasti.

Kerronnallinen teksti eli TARINA Tarinaa kuvittavat kohteet
ENSIMMÄINEN POSTITOIMIPAIKKA: LAHTIS
Hollolan kunnan Lahden kylään, joka tunnettiin vilkkaana markkinapaikkana ja tärkeänä vesi- ja maaliikenteen risteyspaikkana, perustettiin posti loppuvuodesta 1863. Posti toimi aluksi todennäköisesti Lahden kartanossa, koska ensimmäisenä hoitajana mainitaan kartanonomistaja. Kun posti vuonna 1865 sai oikeuden välittää myös rahapostia, se muutti Juustilan taloon. Tämän jälkeen posti on toiminut rautatieaseman lähellä, KOP:n talossa keskellä kaupunkia ja nykyisin jälleen rautatieaseman vieressä.
Ensimmäisenä leima oli yksirenkainen pieni rengasleima Lahtis -yksirenkaislähetyksiä (tunnetaan kolmena eri värisenä)
Kaksirenkaisen leiman toimipaikka sai 20.5.1886. Kaksirenkaislähetyksiä
Venäläistämistoimenpiteiden myötä venäläisleimat tulivat käyttöön 31.12.1893. Samalla toimipaikan nimi muuttui muotoon ”Lahti”. Venäläisleimojen eri variaatioita lähetyksillä.
Itsenäisyyden myötä venäjän kieli poistettiin. Venäläisleimoja ilman venäläistekstiä.
Olojen vakiinnuttua käyttöön tulivat siltaleimat. Siltaleimojen eri variaatioita lähetyksillä.
Jatkosodan aika yksirenkaiset postitorvileimat tulivat käyttöön. Yksirenkaisten postitorvileimojen eri variaatioita
MUUT VARHAISIMMAT LAHTI-TOIMIPAIKAT
Lahti-postipysäkki

Pääpostin siirtyessä kauppalan keskustasta rautatieaseman viereen perustettiin postipysäkki palvelemaan keskustan asukkaita. Tämä pysäkki on toiminnassa 1895-1898.
Lahti-rivileimaisia lähetyksiä
Lahti As. / Lahti 1
Kun Lahden pääposti siirrettiin asemalta takaisin keskustaan, perustettiin 1898 asemalle oma toimipaikka, koska postin sijainti asemalla kulkevaisten vuoksi oli tarpeen. Ensimmäiset leimat olivat venäläisleimoja.
Venäläisleimojen eri variaatioita lähetyksillä.
Nimi muutettiin muotoon ”Lahti 1” 1.3.1923. Lahti 1 -leimattuja lähetyksiä: ensin siltaleimoilla, sitten yksirenkaisilla postitorvileimoilla.
TOIMIPAIKKOJA LÄHISEUDUN KYLIIN
Okeroinen

Ensimmäinen tällainen perustettiin Okeroisten kylään 1.3.1899.
Okeroinen-leimattuja lähetyksiä: ensin rivileima sekä sitten venäläisleimat ja yksirenkainen postitorvileima.
Vesijärvi
Vesijärven satama, huomattava liikennepaikka, sai oman postin 1.7.1904.
Venäläisleimojen eri variaatioita lähetyksillä.
Vesijärvi
Vesijärven satama, huomattava liikennepaikka, sai oman postin 1.7.1904.
Venäläisleimojen eri variaatioita lähetyksillä.
Ahtiala
Ahtialan kylään posti perustettiin 1.3.1906.
Ahtiala-leimattuja lähetyksiä: ensin rivileima sekä sitten venäläisleima ja yksirenkainen postitorvileima.
Ämmälä
Ämmälään Loviisaan johtavan rautatien varrelle perustettiin postipysäkki 1.9.1910.
Ämmälä-leimattuja lähetyksiä.
Merrasjärvi
Merrasjärven asuntoalueelle postipysäkki perustettiin 1.7.1928.
Merrasjärvi-leimattuja lähetyksiä.
KAUPUNKI KASVAA EDELLEEN Edellä kuvattuun tapaan käsiteltäisiin toimipaikat (tässä perustamisjärjestyksessä) Renkomäki, Lahti 2, Lahti 3, Hiekkanummi, Pirttiharju, Lahti 4, Lahti 5, Myllypohja, Kunnas, Lahti 6, Ala-Okeroinen, Lahti 8, Kasakkamäki ja Lahti 9.

 

Tällöin kokoelmalle saisi ihan kunnollisen sisällysluettelon:

1. ENSIMMÄINEN POSTITOIMIPAIKKA: LAHTIS
2. MUUT VARHAISIMMAT LAHTI-TOIMIPAIKAT
	2.1. Lahti-postipysäkki
	2.2. Lahti As. / Lahti 1
3. TOIMIPAIKKOJA LÄHISEUDUN KYLIIN
	3.1. Okeroinen
	3.2. Vesijärvi
	3.3. Ahtiala
	3.4. Ämmälä
	3.5 . Merrasjärvi
4. KAUPUNKI KASVAA EDELLEEN
	4.1. Renkomäki
	4.2. Lahti 2
	4.3. Lahti 3
	4.4. Hiekkanummi
	4.5. Pirttiharju
	4.6. Lahti 4
	4.7. Lahti 5
	4.8. Myllypohja
	4.9. Kunnas
	4.10. Lahti 6
	4.11. Ala-Okeroinen
	4.12. Lahti 8
	4.13. Kasakkamäki
	4.14. Lahti 9

Sisällysluettelo laitettaisiin etulehdelle. Toimipaikkatiedot kävisivät ilmi muille lehdille laitettavista kerronnallisista teksteistä eli tarinasta. Kohteiden yhteydessä olevissa teksteissä kerrottaisiin leimojen tunnetut käyttöajat sekä lähetysten taksatiedot.

 

YHTEENVETO

Kun vertaa vaihtoehtoja 1 ja 2 uuteen, suositeltavampaan tapaan, niin merkittävintä on huomioida, että kohteet ovat täysin samat, mutta suositeltavammalla tavalla ne järjestämällä kokoelmaan saadaan pienellä vaivalla se kaivattu selkeä tarina. Kyse on siis jälleen viitsimisestä!

 

Petteri Hannula